Tài Nguyên - Môi Trường

Trở về

_______________________

Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) BDO – Bản đồ học
Mai Thị Huyền - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) BVR4 – BAO VE RUNG TONG HOP
Phạm Văn Hường - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) BC – Bệnh cây
Trần Thị Hương - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) HCQ – Cây rừng
Nguyễn Văn Hợp - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) CTSHMT – chỉ thị sinh học môi trường
Trần Thị Hương - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) CTH – CÔN TRÙNG HỌC
Nguyễn Thị Thu Hương - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) CNM – Công nghệ môi trường
Vũ Thị Thu Hòa - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) CNM4 – Công nghệ môi trường
Đỗ Quốc Việt - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) CNM5 – Công Nghệ Quản Lý Môi Trường
Nguyễn Thị Hoa - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) NR319 – Geospatial Application in Natural Resource Management
Trần Quang Bảo - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) GSQ5 – Giáo dục và truyền thông môi trường
Trần Thị Nhật - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) TNTP – Giáo dục và truyền Thông môi trường
Trần Thị Nhật - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) GISVT – GIS và viễn thám
Nguyễn Thị Hà - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) VTG4 – GIS và Viễn Thám
Nguyễn trọng Phú - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) TINHOCUNGDUN – GPS
Nguyễn Văn Hợp - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) KLCD – Huong nghien cuu khoa luan-chuyen de
Nguyễn Văn Hợp - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) KTTV – Khí tượng thủy văn
Trần Thị Ngoan - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) KV4 – KHI TUONG THUY VAN
Phạm Văn Hường - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) KHM4 – Khoa học môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Nguyễn Văn Lâm - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) KHMTDC – Khoa học môi trường đại cương
Phan Thị Thanh Thuỷ - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) KHMTDC – Khoa học môi trường đại cương
Nguyễn Văn Lâm - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) KLTN – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Trần Thị Ngoan - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) KSTBRRMT – Kiểm soát tai biến và Rủi ro môi trường
Nguyễn Văn Lâm - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) KTMT – Kinh tế môi trường
Nguyễn Thị Hương Thảo - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) KTQLLV – Kỹ thuật quản lý lưu vực
Trần Thị Ngoan - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) QLD6 – Kỹ thuật quản lý động vật hoang dã
Nguyễn Thị Danh Lam - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) KTXLCT – KỸ THUẬT XỬ LÝ CHẤT THẢI
Phan Thị Thanh Thuỷ - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) H_CQVLVH – Lâm sản ngoài gỗ
Nguyễn Văn Hợp - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) QLTNRLAMHOC – Luan an, Luan van, Khoa luan, Chuyen de tot nghiep
Nguyễn Văn Hợp - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) MHH4 – Mô hình hóa môi trường
Nguyễn Văn Lâm - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) MMH4 – Mô hình hóa môi trường
Đỗ Quốc Việt - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) NVKL – Nghiệp vụ kiểm lâm
Lê Hồng Việt - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) NR422 – NR422 - GIS Applications
Trần Quang Bảo - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) PTMT4 – PHAN TICH MOI TRUONG
Phan Thị Thanh Thuỷ - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) QTNTN – Quan hệ công chúng trong QLTNTN
Nguyễn Văn Lâm - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) QLCL4 – Quản lý các loại rừng
Nguyễn Thị Hạnh - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) QTCT – Quản lý chất thải
Nguyễn Văn Lâm - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) QLCTNH – Quản lý chất thải nguy hại
Phan Thanh Trọng - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) QLCTR – Quản lý chất thải rắn
Đỗ Quốc Việt - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) QLLR – Quản lý lửa rừng
Nguyễn Thị Hạnh - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) QLLV – Quản lý lưu vực
Nguyễn Thị Hạnh - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) QLLV – Quản lý Lưu vực
Trần Thị Ngoan - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) QLM – Quản lý môi trường đô thị
Vũ Thị Thu Hòa - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) 2C70 – Quản lý môi trường đô thị và Khu công nghiệp
Đỗ Quốc Việt - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) QLTNN – Quản lý tài nguyên nước
Trần Thị Ngoan - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) QTV5 – Quan trắc và kiểm định môi trường
Trần Thị Nhật - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) QTKD1 – Quản trị kinh doanh 1
Lê Khánh Duệ - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) QHMT – Quy hoạch Môi trường
Nguyễn Văn Lâm - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) QHMT – Quy hoạch môi trường
Nguyễn Văn Phú - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) QHSTCQ – Quy hoạch sinh thái cảnh quan
Nguyễn Thị Hạnh - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) SXSH – Sản xuất sạch hơn
Phan Thị Thanh Thuỷ - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) SVR – sinh vật rừng
Phạm Thị Thúy - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) SDDBDKH – Sử dụng đất và biến đổi khí hậu toàn cầu
Vũ Thị Thu Hòa - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) CACLINHVUC – Tai lieu tong hop
Nguyễn Văn Hợp - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) TNNL04 – Tài nguyên năng lượng và khoáng sản
Nguyễn Văn Lâm - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) TNS4 – TAI NGUYEN SINH VAT
Nguyễn Thị Danh Lam - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) TNSV – tai nguyen thuc vat rung
Nguyễn Văn Hợp - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) H_VLVH – Thực vật rừng
Nguyễn Văn Hợp - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) TVRQH – Thực vật rừng quý hiếm
Nguyễn Văn Hợp - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) TVRQH – THUC VAT RUNG QUY HIEM
Nguyễn Văn Hợp - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) THUDLN – Tin học ứng dụng trong lâm nghiệp
Nguyễn Văn Hợp - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) VSVMT – Vi sinh vật môi trường
Phan Thanh Trọng - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) DDS4 – ĐA DẠNG SINH HỌC
Nguyễn Thị Danh Lam - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) DDSH – ĐA DẠNG SINH HỌC
Nguyễn Thị Danh Lam - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) DDSH – ĐA DẠNG SINH HỌC
Nguyễn Thị Hà - Tiếng Việt
Thành viên có trong danh sách tài khoản môn học này (Yêu cầu đăng nhập) DGT – Đánh giá môi trường
Vũ Thị Thu Hòa - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) GRRMT – Đánh giá rủi ro môi trường
Phan Thanh Trọng - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) GRRMT – Đánh giá rủi ro môi trường
Phan Thanh Trọng - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) DTM – Đánh giá tác động môi trường
Văn Nữ Thái Thiên - Tiếng Việt
Thành viên có tài khoản đăng nhập (Yêu cầu đăng nhập) HSKMT – Độc học và sức khỏe môi trường
Phan Thanh Trọng - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) DVR1 – ĐỘNG VẬT RỪNG 1
Lê Văn Long - Tiếng Việt
Mọi người đều truy cập được không cần tài khoản (Không cần đăng nhập) DDVR1HCQ – ĐỘNG VẬT RỪNG I
Nguyễn Thị Danh Lam - Tiếng Việt

Trở về


Quản trị Học Liệu VNUF2 : txvcomputer
Developed by VNUF2